Uppslagsverket

P

Purkinjecellsaxon

Utgår från Purkinjecellen på gränsen mellan purkinjecellslagret och korncellslagret. Huvudstammen slutar med inhibitoriska ändslut i lillhjärnekärnorna. Proximalt avger axonet ett knippe kollateraler till molekylarlagret.
...