Uppslagsverket

C

Cholinerga trådar

Här rör det sig om tunna varikositetsförsedda cholinerga trådar som utgår från små kärngrupper hjärnstammens tegmentdel och som väver sig genom lillhjärnsbarken samt förmedlar volymtransmission.

Dessa cholinerga trådar skall inte blandas ihop med förekomsten av cholinerga mosstrådsändslut!
...