Uppslagsverket

H

Hemisfär, lillhjärns-

en på hö. och en på vä. sida om den i medellinjen belägna daggmaskdelen (vermis cerebelli).
...