Uppslagsverket

S

Serotoninerga trådar

Neurongrupper, belägna utanför raphekärnorna, i formatio reticularis sänder varicositetsförsedda serotoninerga trådar till lilla hjärnans kärnor och bark.

Av särskilt intresse är den sertoninerga aktiveringen av Lugaro-cellerna.


Se: Retikulära systemets serotoninkärnor
...