Uppslagsverk

M

Mosstrådar till UBC

Den Unipolära Borst Cellens (UBC) axon är av typen mosstråd och kontaktar tillsammans med andra mosstrådar ett flertal kornceller. Mosstrådsaktiveringen av UBC leder därför till en förstärkning och breddning av korncellsaktiviteten.
...