Uppslagsverket

U

UBC

Unipolar brush cell

Unipolär borstcell, Cerebellär borstcell, Borstcell, Dendriol

Unipolära borstceller förekommer enbart i lilla hjärnans korncellslager. De är excitatoriska med glutamat som transmittorsubstans och räknas till lillhjärnsbarkens nervcellstyper. Borstcellens cellkropp är i storlek att jämföra med ett litet Golgi-neuron.

Den unipolära borstcellen avger en enda kort och tjock dendritstam som slutar i ett borst/pensel-liknande knippe av mycket tunna och korta utskott, s.k. dendrioler. Dendriolknippets cellmembran bildar ett sammanhängande postsynaptiskt membranavsnitt till vilket en exciterande mosstråd ansluter med sina ändslut. Det så bildade synaptiska komplexet är ett av de största som iakttagits i ryggradsdjurens nervsystem.

Den mycket omfattande synapsklyftans stora volym innebär att den mängd transmittorsubstans, som frisätts när mosstråden sänder in aktionspotentialer, inte hinner försvinna lika snabbt som i ett vanligt - mer begränsat - synaptiskt komplex, utan påverkar det postsynaptiska membranet under relativt lång tid; under 10-tals millisekunder. Borstcellen svarar med att leverera en långdragen intensiv serie aktionspotentialer.
Borstcellernas dendriolknippen tar även emot inhiberande Golgi-neuron ändslut vilkas aktivitet anses modulera effekten av en mosstrådsretning.

Borstcellens axon är kort. Det delar sig i ett par slutgrenar som har mosstrådsutseende och mosstrådsegenskaper. Slutgrenarna bildar typiska mosstrådsändslut. Dessa kontaktar dels näraliggande borstceller och dels kornceller.

Förekomsten av borstceller är särskilt hög i vestibulocerebellum.
...