Uppslagsverket

L

Lugaro-celler

Lugaro-neuron

Lugaro-neuronen är inhibitoriska med GABA och glycin(!) som transmittorsubstanser De räknas till gruppen lillhjärnsbarkens nervcellstyper. .

Lugaro-neuronens cellkroppar är belägna i gränszonen mellan Purkinjecellslagret och korncellslagret. De är spolformade och stora som Golgi-neuron. Cellkropparna avger sagittellt orienterade dendritträd in till Purkinjecellslagret.

Lugaro-neuronen inhiberas av Purkinjecellskollateraler
Lugaro-neuronen anses exciteras från formatio reticularis' rapheparti med hjälp av volymtransmitterat serotonin.

Lugaro-neuronens axoner har ett invecklat förlopp:
1/ dels bildas axonella inhibitoriska ändflätverk runt ovanförliggande korg- och stjärnceller
2/ dels avges till molekylarlagret axongrenar vilka, i likhet med korncellsaxonen, delar sig T-format i två transversella grenar som löper parallellt med och är blandade med korncellernas parallelltrådar. De transversella Lugaro-axongrenarna bryter vinkelrätt igenom Purkinjecellernas dendritträd utan att ta synaptisk kontakt med dessa. Istället knyts inhiberande synaptiska kontakter med de dendritträd som hör till Golgi-neuron vilka ligger i de transversella Lugaro-axongrenarnas väg.
...