Uppslagsverket

L

Lillhjärnsbarkens nervcellstyper

Cerebellära corticala neuron

Lillhjärnsbarken anses innehålla minst 7(sju!) stycken olika nervcellstyper:

1. Golgi-celler /Golgi-neuron

2. Korgceller (basket cells)

3. Kornceller/ granulära neuron

4. Lugaro-celler/ Lugaro-neuron

5. Purkinje-celler/ Purkinje-neuron

6. Stjärnceller/ Stellära neuron (stellate neurons)

7. UBC/ borstceller (Unipolar Brush Cells)


Ref.
F.J. Geurts, E. De Schutter and S. Dieudonné: Unraveling the cerebellar cortex: cytology and cellular physiology of large-sized interneurons in the granular layer. Cerebellum 2: 290 - 299 (2003)
...