Uppslagsverket

H

Hjälp: flytta bild, ändra förstoring, hantera listor och borttappad bildbeskrivning.

Du flyttar på bilden i det stora skärmfältet genom att klicka (vänstra musknappen) på pilarna i pilkorset som ligger uppe i den svarta listen.
Du kan också placera pekaren någonstans i det stora skärmfältet, trycka in Alt-tangenten (pekaren ändras till en hand) och hålla den intryckt samtidigt som Du flyttar "handen" och bilden runt med musen (vänstra musknappen intryckt).

Du ändrar på förstoringen genom att klicka på förstoringsglasen som ligger uppe i den svarta listen. Plus = öka. Fyrkant = standard.
Du kan också ändra förstoringen (nu i stora steg) genom att högerklicka i det stora skärmfältet och sedan klicka på "Zoom in" (öka) eller "Zoom out" (minska) i den meny som kommer upp i det stora bildfältet.
Ett tredje sätt att ändra förstoring är att placera pekaren/cursorn i det stora skärmfältet, hålla in Ctrl-tangenten (kursorpilen förvandlas till ett förstoringsglas med + i sig) och klicka i bilden med vä. musknapp. Håller Du samtidigt in Ctrl- och Shift-tangenterna (- i förstoringsglaset)och klickar i bilden med vä. musknapp förminskas bilden!

Hantera listor. Listor gömmer sig i förbockningsbara avsnitt som markerats med ett pilhuvud. Listans olika element aktiveras när Du "bockar" i rutan. Listan öppnas när Du klickar på pilhuvudet. Namnen (blåa) i listan är "klickbara" och länkade till databasen. En lista kan användas på flera sätt:
a) Du avmarkerar listnamnen från toppen till botten.
b) Du klickar på "släck alla" och bockar för listnamnen från botten till toppen.
c) Du klickar på "släck alla" och bockar för den/de struktur(er)/listnamn Du är intresserad av.

"Borttappad" bildbeskrivning.
Du hittar ingen länk överst här på textmassan som säger "Tillbaka till bildbeskrivningen".
Eller Du har, när Du utforskade en bild och varit inne i faktabasen och klickat iväg på olika länkar, tappat kontakten med "din" bild och nu (i desperat behov av hjälp) kommit hit.
Klicka på Interaktiva bilder i den övre grå listen.
Nu kommer "Ögonhjärnan" fram med bildlistan i vä.-spalten.
Klicka på den borttappade bilden och sedan på det steg som Du jobbade med när Du behövde "Hjälp".
...