Uppslagsverket

H

Hinnlabyrinten

Labyrinthus membranaceus

Hinnlabyrinten ligger innesluten i det hålrum i tinningbenet som kallas för benlabyrinten. Hinnlabyrinten tillsammans med benlabyrinten bildar innerörat (auris interna).

Hinnlabyrinten består av två delar: 1/ balansorganet (vestibularis labyrinten) samt 2/ hörselorganet (cochlearis labyrinten).
...