Uppslagsverket

L

Lillhjärnshemisfär

Hemispherium cerebelli

Lilla hjärnan kan sägas bestå av två halvklot - hemisfärer - ett till hö och ett till vänster. Halvkloten är sammanvuxna med den mittställda skiva som kallas för vermis cerebelli.
...