Uppslagsverket

U

Ulltussarmen

Pedunculus flocculi

Flocculusarmen

Nervtrådsbunt som binder ihop den mittställda nodulus med den sidoställda flocculus. Trådbunten består huvudsakligen av mosstrådsaxoner, Purkinjecellsaxoner och klättertrådsaxoner.
Räknas till vestibulocerebellum.
...