Uppslagsverket

L

Lillhjärnans baklob

Lobus posterior cerebelli

Neocerebellum

Lillhjärnans baklob är det parti som under fosterutvecklingen tar form när väl lillhjärnans framlob är på plats och kallas ibland för neocerebellum, den nya/nytillkomna delen av copus cerebelli.

Lillhjärnans baklob är särskilt uppkopplad mot stora hjärnans bark.
...