Uppslagsverket

L

Lillhjärnans primärspringa

Fissura prima cerebelli

Tvärgående djup "springa" (fissur) på lilla hjärnans dorsalsida/baksida. Fissura prima är den allra första ytmarkering som dyker upp på anlaget till lilla hjärnan under fosterutvecklingen. Fissura prima avdelar lilla hjärnans framlob från dess baklob
...