Uppslagsverket

B

Balans

Vestibularisfunktionen

Förnimmelsen av kroppslig jämnvikt och förändringar i denna förnimmelse vilka beror på huvudets (och därmed vanligen hela kroppens) acceleration eller retardation samt huvudets rotation; d.v.s. alla rörelser som aktiverar sinnesceller i balansorganet.

I själva verket är det tre olika "sinnen" som bidrar till att man kan " hålla sig upprätt och i full balans"!
1/ Balanssinnet, naturligtvis!
2/ Synsinnet och
3/ Muskel-ledsinnet.

Man klarar hjälpligt av att "hålla balansen" om två av ovanstående sinnen fungerar. Men "tappar balansen" om bara ett fungerar.

Typfallet är en kraftigt berusad person vars balans- och muskel-ledsinnen är avtrubbade och som störtar omkull när han blundar eller ljuset släcks i rummet och det blir mörkt.
...