Uppslagsverket

I

Inre halspulsådern

Arteria carotis interna

Inre halsartären, Hjärnartär, inre halsartären

Inre halspulsådern, en på hö. och en på vä. sida, avgår från den gemensamma halspulsådern på halsen nedanför skallen. Artären tar sig in till kraniehålan genom en kanal i tinningbenet, avger ögonartären (arteria ophthalmica) till ögonhålan, delar sedan upp sig i sina slutgrenar, den mellersta och den främre storhjärnsartären (a. cerebri media; a. cerebri anterior), ibland också blodkärlsflätans artär (a. choroidea) samt avger bakåt den bakre sammanbindningsartären (a. communicans posterior).
...