Uppslagsverket

R

Rörelsekontrollerande systemet

Motoriska systemet

Hjärnans (och ryggmärgens) stora och komplexa rörelsekontrollerande system, det s.k. "motoriska systemet" består av två intimt sammankopplade underavdelningar: det pyramidala systemet och det extrapyramidala systemet.
Uppdelningen har mera karaktären av ett historiskt formellt synsätt än en funktionell indelning.
...