Uppslagsverket

H

Hörsel

Hörsel

Den sinneskvalitet som registreras av hjärnan i form av ljudupplevelser.

Ljudsignaler i form av ljudvågor fångas upp av hörselorganet i vars snäckdel ljudvågor omvandlas till nervimpulser för vidare transport in till hjärnan.
...