Uppslagsverket

S

Syn

Visuale

Förnimmelsen av elektromagnetiska vågrörelser i våglängdsområdet ca. 400 nm - ca. 700 nm vilka aktiverar ljussinnesceller i näthinnan.

Aktiviteten ger upphov till nervimpulser. Dessa fortleds från näthinnan av synnerven in till synnervskorset på undersidan av mellanhjärnan. Här kommer nu de nervtrådar som har sitt ursprung från de båda näthinnornas inre (nasala) halvor att korsa över medellinjen och slå följe med de okorsade trådarna från näthinnornas ytter(temporal)halvor.

Trådbuntarna som lämnar synnervskorset bildar synbanan, en på höger och en på vänster sida. Synbanan slutar i den yttre knäkroppen. Synsignalerna kopplas om här och transporteras i synstrålningen upp till synbarken. Synstrålningen ingår i den inre nervtrådskapselns retrolentikulära del.
...