Uppslagsverket

S

Smak

Gustatorium

Man räknar numera med 5 grundläggande smaktyper: salt, sött, surt, beskt och umami. Umami är den smak som utmärker sojasås och anses bero på natrium-glutamat.

"Smak" kan definieras som förnimmelsen av ämnen, vilka aktiverat olika kombinationer av smaksinnescellerna som främst förekommer på tungan och i viss utsträckning i svalget och på struplocket.

Aktiviteten ger upphov till nervimpulser. Dessa fortleds av den sjunde, av den nionde och i liten utsträckning av den tionde kranialnerven in till förlängda märgen. Här kopplas signalerna om i solitariuskärnan för vidare spridning till högre nivåer i hjärnan.

Den nionde kranialnerven - nervus glossopharyngeus - anses vara den viktigaste smaknerven.
...