Uppslagsverket

L

Luktsinnet

Olfactorium

Lukt, Doft

Förnimmelsen av -lukten av - olika i luften förekommande ämnen vilka aktiverar luktsinnesceller i näshålans tak. Aktiviteten ger upphov till nervimpulser. Dessa fortleds av "luktnerven" in till luktknölen på undersidan av hjärnans pannlob.
...