Uppslagsverket

P

Preganglionär nervtråd

Nervtråd , preganglionär

Tunna myeliniserade nervtrådar som utgår från preganglionära nervceller.
...