Uppslagsverket

P

Postganglionär nervtråd

Nervtråd , postganglionär

Omyeliniserade tunna nervtrådar som utgår från postganglionära nervceller.
...