Uppslagsverk

G

Gördelvindlingen

Gyrus cinguli

Gyrus cinguli är den limbiska lobens övre/dorsala del.
Vindlingen tillör det limbiska systemet som bl.a. styr funktioner som har att göra med vår personliga överlevnadsförmåga och med släktets fortbestånd (sexualfunktioner av olika slag).

Främre delen av gyrus cinguli är inblandad i hur vi reagerar på en smärtretning. Gyrus cingulis främre parti förefaller dessutom att vara en viktig mötesplats för ett flertal samverkande nervcellsnätverk.
Området uppvisar ökad aktivitet (fMRI-undersökning) t.ex. när man undersöker föremål man saknar erfarenhet av och skall bedöma riskerna med ett planerat beteende.
Överhuvudtaget förefaller främre delen av gyrus cinguli att öka sin aktivitet i samband med att man ställs inför kravet på skärpt uppmärksamhet; ökad attention.

Amemori K-i. and Graybiel A.M. (2012) Localized microstimulation of primate pregenual cingulate cortex induces negative decision-making. nature neuroscience 15. 776-785
...