Uppslagsverket

A

Area 6

BA 6

A6

Ligger som ett brett band famför area 4, huvudsakligen på hemisfärens utsida men sträcker sig också över på hemisfärens insida och täcker då den paracentrala miniloben (lobulus paracentralis). Area 6 tillsammans med areorna 8, 44, 45 bildar premotoriska cortex.


Area 6 hör till storhjärnsbarkens motoriska delar och deltar i planeringen av de rörelser som skall utföras under nästa tids-ögonblick. Area 6 är särskilt välutvecklad i den del som ligger på hemisfärens insida, i den paracentrala miniloben (lobulus paracentralis). Detta område inom area 6 utgör vad som kallas den supplementära motoriska cortexarean (SMC), ett barkparti som bl.a. deltar i planeringen av rörelser som kräver invecklad och genomtänkt samverkan mellan de båda kroppshalvorna. Området är också inblandat i planeringen av sådana rörelser som är beroende på "inre händelser" d.v.s. på egna viljemässiga beslut till ett ändrat beteende.
...