Uppslagsverk

K

Kornceller, lillhjärnans

Granulära neuron, cerebellära

Cerebellära kornceller, Glomerulus, lillhjärnan, LTP

Lillhjärnsbarken innehåller ca. 50(kanske 100) miljarder kornceller; alla med sina cellkroppar samlade i det djupaste barklagret: korncellslagret. Korncellerna tillhör gruppen lillhjärnsbarkens nervcellstyper

Korncellerna är exciterande neuron och har glutamat som transmittorsubstans.

Korncellens cellkropp är klotformat, med en diameter på 5-10 mikrometer, μm, och avger 3-5 mycket korta dendriter (10-30 mikrometer i längd) samt ett axon.

I slutet på varje korncellsdendrit sitter en kloliknande ansamling korta tunna utskott försedda med postsynaptiska membranavsnitt. Här kontaktas korncellerna av mosstråds-ändslut (exciterande) och Golgicells-ändslut (inhiberande) vilket ger upphov till de invecklade, astrocyt-inkapslade, synaptiska områden som kallas för "cerebellära glomeruli". Varje korncell kontaktas av 5-10 olika mosstrådar samt av flera Golgiceller.

Korncellsaxonet löper mer eller mindre spikrakt upp genom korncells- och Purkinjecellslagren och ut i molekylärlagret. Här, på olika avstånd från ytan delar sig axonet T-format och bildar en 5-10 mm lång, 0,5-2 μm tjock, s.k. parallelltråd. Parallelltrådarna löper transversellt i frontalplanet, vinkelrätt mot hjärnans längsaxel, och genomborrar Purkinjecellernas tillplattade sagittalställda dendritträd. En parallelltråd kontaktar med exciterande dendrittaggsynapser 2000-4000, efter varandra uppradade, Purkinjeceller. En Purkinjecell, i sin tur, kontaktas av ca. 300 000 (trehundratusen) olika kornceller!
Parallelltrådarna passerar dessutom genom och exciterar korg- stjärn- samt Golgi-cellernas dendritträd.

Under vissa betingelser leder signaleringen i en parallelltråd till att det i någon eller i några av de kontaktade Purkinjecellernas dendrittaggar sker en kvarstående förstärkning av den synaptiska kontakten. Synapsen uppvisar fenomenet LTP (Long Term Potentiation). LTP-effekten dröjer sig kvar under alltifrån några timmar upp till flera dygn. LTP ger alltså upphov ett slags minnesfragment; minnet av att just den dendrittaggsynapsen under speciella omständigheter har en ökad känslighet för paralelltråds påverkan.
...