Uppslagsverk

K

Klättertrådar

Climbing fibers

Olivo-cerebellära nervtrådar, Complex spike, Komplex nervimpuls, Long term depression, LTD

De s.k. klättertrådarna utgår från nervceller i nedre olivkärnekomplexet på ena sidan om medellinjen, korsar över till motsatta sidan och tar sig in till lilla hjärnan via den nedre lillhjärnsarmen. Tillsammans med mosstrådarna förmedlar klättertrådarna det stora infödet av excitatoriska/pådrivande nervsignaler till lilla hjärnan. De använder glutamat som transmittorsubstans.

De olivo-cerbellära axonerna delar sig i två huvudstammar när de når in i lilla hjärnan.

1/ Den ena huvudstammen tar sig in i någon av lillhjärnskärnorna. Observera att de utåtledande nervcellerna i lillhjärnskärnorna är av två slag: excitatoriska och inhibitoriska!

2/ Den andra huvudstammen söker sig till lillhjärnsbarken och delar upp sig i ett ett tiotal slutgrenar, s.k. klättertrådar. Som en följd av detta kommer varje olivo-cerebellärt axon att med sina klättertrådar kontakta en liten grupp Purkinjeceller (< 10 st.) på sådant sätt att var och en av Purkinjeneuronen inom gruppen endast kontaktas av en enda klättertråd! Klättertråden ger sedan flera utlöpare som slingar sig runt Purkinjecellens proximala dendritavsnitt. Den bildar här ett stort antal synnerligen starkt exciterande synapser.

De olivo-cerebellära neuronen har en spontan egenfrekvens på 1 aktionspotential/sekund. Vid excitation ökas frekvensen till 4-5/sekund.

En nervsignal i en klättertråd depolariserar den kontaktade Purkinjecellens dendritträd och soma samt utlöser en s.k. komplex nervimpuls (complex spike) i dess axon. Den aktiverade Purkinjecellsgruppens axoner kontaktar samma nervceller i den lillhjärnskärna som ögonblicket tidigare aktiverades av det aktuella olivo-cerebellära axonets förgrening in till kärnan.

Skulle den situationen inträffa att en Purkinjecell depolariseras av sin klättertråd samtidigt som en elller flera av dess dendrittaggar depolasriseras på grund av parallelltråds-aktivering så kommer de aktuella dendrittaggssynapserna att påtagligt minska sin känslighet, ja t.o.m. bli okänsliga, för ytterligare parallell-trådsretning. Ifrågavarande synapser uppvisar då ett fenomen som kallas LTD (Long Term Depression). LTD-effekten dröjer sig kvar under alltifrån några timmar upp till flera dygn. LTD-effekten utgör alltså ett slags minnesfragment; minnet av att just den Pukinjecellen och just den parallelltråden vid ett tillfälle aktiverats samtidigt!

De olivo-cerebellära grenarna in till lillhjärnskärnorna anses endast i ringa grad kunna påverka neuronen i kärnorna; främst som en följd av de olivo-cerebellära trådarnas mycket låga signaleringsfrekvens.

Betydelsen av de olivo-cerebellära grenarna (klättertrådar) till lillhjärnsbarken kan å andra sidan inte överskattas. Här åstadkommer klättertrådsaktiviteten bestående förändringar i Purkinjecellernas sätt att reagera på inkommande mosstrådssignaler och påverkar samt utvecklar inlagrade rörelseprogram!!

De accessoriska nedre olivkärnorna kontaktar Purkinjecellerna i vestibulo- och spinocerebellums bark. Den stora nedre olivkärnan(nucleus olivaris inferior) kontaktar Purkinjecellerna i cerebrocerebellums bark.
...