Uppslagsverket

L

Lillhjärnans yttre hemisfärzon

Cerebellums laterala hemisfärzon

Lillhjärnans yttre hemisfärzon tar, efter omkoppling i ponskärnorna, emot information från storhjärnsbarken i fronal-, parietal-och occipitalloberna samt i mycket begränsad omfattning från temporalloberna . Här anses det framförallt röra sig om motorisk information.

Motsvaras av det funktionella begreppet "cerebro-/pontocerebellum".
...