Uppslagsverket

L

Lillhjärnsknutan.

Nodulus cerebelli

Nodulus är en mycket liten lobdel belägen i medellinjen nertill på lillhjärnans undersida och räknas till vermis cerebelli. Åt hö. och åt vä. övergår nodulus i respektive flocculusparti. Nodulus och flocculus bildar tillsammans vestibulocerebellum, som är lillhjärnans mest ursprungliga parti.


Nodulusbarken tar emot signaler direkt från balansorganet och sänder (Purkinjeneuron) signaler till vestibulariskärnorna.
...