Uppslagsverk

C

Cerebrocerebellum.

Pontocerebellum.

Lillhjärnans laterala/yttre hemisfärzon., Laterala/yttre hemisfärzonen i lilla hjärnan., Cerebro/Pontocerebellum

Cerebro/Pontocerebellum är den klart största ( >60% av lillhjärnans volym) av cerebellums tre funktionella huvuddelar. De andra två är vestibulocerebellum och spinocerebellum.

Inflödet av signaler - afferensen - till cerebrocerebellum utgår från nucleus reticularis tegmenti pontis, från nedre olivkärnan samt framförallt från ponskärnorna som i sin tur tagit emot ett massivt inflöde av signaler från storhjärnsbarken, säskilt från frontal- och parietalloberna.

Resultatet av Cerebro/Pontocerebellums informationsbearbeting levereras till nucleus dentatus som sänder efferenta impulser ut ur lilla hjärnan och in i den övre lillhjärnsarmen.

Funktion och funktionsrubbningar
...