Uppslagsverk

V

Vestibulocerebellum.

Lobus flocculonodularis

Flocculus-nodulus loben, Archicerebellum

Flocculus-nodulus loben består av höger och vänster flocculus som via respektive flocculusarm är sammanvuxna med den mittställda nodulus. Tillsammans med delar av vermis och ofta även inräknat vestibularis-kärnorna räknas flocculus-nodulus loben in under begreppet "vestibulocerebellum".

Vestibulocerebellum är en av lilla hjärnans tre funktionella huvuddelar. De andra två är spinocerebellum och cerebrocerebellum.

Flocculus-nodulus loben är lilla hjärnans mest ursprungliga del och kallas ibland för archicerebellum.

Nodulus tar framförallt emot mosstrådar från balansorganet och vestibulariskärnorna .
Flocculus tar framförallt emot mosstrådar från områden i anslutning till colliculus superior (synintryck).

Lillhjärnans flocculus-noduluslob är det parti i hjärnan som i samverkan med vestibulariskärnorna och nucleus fastigii
1/ samordnar ögonrörelser med huvudets rörelser, vilket är avgörande för att synfältet skall "kunna följa med" under huvudets förflyttningar (vestibulooculära reflexen).

2/ vidmakthåller balansen i den upprätta kroppsställningen såväl i vila som under rörelse. Här är det delar av vermis inom lobus anterior och lobus posterior som samverkar med den yttre vestibulariskärnan och nucleus fastigii.
Det är detta funktionella sammanhang som ligger bakom att delar av - och i vissa framställningar hela - vermis räknas till vestibulocerebellum.

Funktion och funktionsrubbningar
...