Uppslagsverket

P

Parkinsons sjukdom, atypisk

CorticoBasal Degeneration

Parkinson plus, CBD, Alien hand/arm syndromet, Dr. Strangelove syndromet

CBD är ett bland flera olika sjukdomstillstånd med Parkinsonliknande symptom samt ringa resultat med sedvanlig antiparkinsonmedicinering (levodopa).

CBD kännetecknas av degenerationer i pann- och hjässlobernas bark, i basala ganglierna samt atrofi av pyramidbanan.
Sjukdomen avslöjar sig ibland genom det besynnerliga s.k. "Alien hand/arm syndromet" eller "Dr. Strangelove syndromet".

Alien hand syndromet kännetecknas av att patientens ena hand/arm under kortare eller längre perioder beter sig som om den hade "eget liv" och inte viljemässigt kan påverkas.
Tillståndet är mycket ovanligt och har rapporterats, förutom vid CBD, i samband med hjärntumörutveckling, efter stroke och efter hjärnkirurgiska ingrepp. Den vanligaste orsaken till alien hand syndromet är genomskärning av corpus callosum, ett ingrepp som ibland används vid svårartad epilepsi.
...