Uppslagsverket

T

Thalamiska smakkärnan

Nucleus ventralis posteromedialis thalami, pars parvocellularis.

VPMpc, Smakkärna, thalamiska

Tar emot smaksignaler från nucleus solitarius gustatoriska övre del och förmedlar dem vidare till bl.a. insulabarken, amygdala och hypothalamus (aptitkontroll)

Nakashima M. et al. (2000) An anterograde and retrograde tract-tracing study on the projections from the thalamic gustatory area in the rat: distribution of neurons projecting to the insular cortex and amygdaloid complex. Neurosci Res. 36(4):297-309.
...