Uppslagsverket

B

Bakroten C5.s intraspinala del

Bakroten C5.s intraspinala del

De primärafferenta nervtrådar i bakroten som ingår i baksträng-lemniskbansystemet d.v.s. tjocka och medeltjocka myeliniserade trådar, delar upp sig i två huvudgrenar när de nått in i baksträngen. Den ena grenen vänder neråt där den så småningom tar slut efter att via sidogrenar ha kontaktat nervceller i den grå substansen. Den andra grenen, huvudgrenen, vänder av uppåt och når till sist förlängda märgen där baksträngskärnorna kontaktas. På sin väg uppåt i baksträngen avges otaliga sidogrenar in i den grå substansen.
...