Uppslagsverket

S

Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.

Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.

Här handlar det om tryck-, berörings- och töjningsintryck från ansiktet och dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla).
...