Uppslagsverket

F

Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.

Thalamo-corticala förbindelser.

Thalamuskärnornas axoner (undantaget den retikulära thalamuskärnans) tar sig via thalamuspedunklarna ut i capsula interna och sedan upp i corona radiata för att till sist nå in i sitt corticala målområde där de framförallt slutar i hjärnbarkens 4.de skikt.
...