Uppslagsverket

S

Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter

Homunculus, sensorisk; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter.

Den somatotopa representationen i primära känsel barken av motsatta ansiktshalvan, tunga, svalg och struphuvud.
...