Uppslagsverket

S

Signalutflöde i den 11.te kranialnerven.

Nervus accessorius signalutflöde.

Börjar i ryggmärgens halssegment (C1 tom C6) där ett stort antal tunna nervtrådsbuntar på en rad nerifrån och upp tränger ut ur sidosträngen. Buntarna smälter samman till en enhet som ligger tätt intill ryggmärgens yta och som till sist försvinner in i kraniehålan genom det stora nackhålet (foramen magnum). Extranerven når upp till platsen där vagusnerven kommer ut ur förlängda märgen (medulla oblongata) och slår sedan följe med denna nerv ut ur kraniehålan där den motoriskt försörjer en hals- och en skulder-nackmuskel (m.sternocleidomastoideus=nickmuskeln; m.trapezius=kappmuskeln).

Lägg märke till att när m.sternocleidomastoideus aktiveras på ena sidan så vrids huvudet åt den motsatta sidan!!!
...