Uppslagsverket

P

Pyramidbanans korsade del; trådar till yttre motorneurongruppen.

Tractus cortico-spinalis lateralis; trådar till cellulae motoriae laterales.

Under hela sitt förlopp ner genom ryggmägens sidosträng avger tractus cortico-spinalis lateralis trådar in till den yttre motorneurongruppens olika kärnor. Särskilt påtagligt är detta inom hals- och ländansvällningarna. Här ligger snyggt och prydligt, i god somatotop ordning, motorneuronkärnorna för övre respektive nedre extremiteten.
...