Uppslagsverket

C

Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till 11te kranialnervens kärna.

Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucleus accsessorius.

Den spinala accessoriuskärnan anses ta emot dels okorsade och dels dubbelkorsade cortico-nucleära trådar. Förklaringen ligger i att att en aktivering av accessoriusmotorneuronen på ena sidan leder till att huvudet vrids åt motsatt håll.
...