Uppslagsverket

I

Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.

De kärnor som den inre motorneurongruppen bildar kontaktar framförallt muskulatur runt kotpelaren och i bålväggen.
...