Uppslagsverket

K

Kranialnerv 11:s alfa- och gammamotorneuron.

Nervus accesorius alfa- och gammamotorneuron.

Se nucl accessorius
...