Uppslagsverk

C

Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ambiguuskärnan.

Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. ambiguus.

Se nucleus ambiguus och
tractus cortico-nuclearis
...