Uppslagsverket

H

Homunculus, motorisk ; hand, arm, hals och övre delen av bålen.

Motorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.

Detta är den somatotopa representationen i primära motoriska barken av motsatta kroppshalvans tvärstrimmiga muskulatur, räknat från midjan och uppåt t.o.m. halsen.
...