Uppslagsverket

H

Homunculus, motorisk; huvud.

Motorisk homunculus; huvud.

Detta är den somatotopa representationen i primära motoriska barken av motsatta ansiktshalvans, munhålans, svalgets och struphuvudets tvärstrimmiga muskulatur.
...