Uppslagsverket

P

Primära somato-motoriska cortex; fot, ben och nedre delen av bålen

SM I; område för nedre extremiteten och nedre delen av bålen

Det område av primära motoriska cortex som huvudsakligen ligger på hemisfärens insida.
...