Uppslagsverk

G

Gliavävnad

Gliaceller

Glia

Man talar om "central glia" och om "perifer glia".

Den centrala glian förekommer i CNS i fyra (fem) olika varianter:
1/ astrocyter
2/ oligodendrocyter
3/ mikroglia
4/ ependym-celler
(5/ plexus choroideus-celler)

Den perifera glian förekommer i PNS i två olika varianter:
1/ Schwannceller som omger axonen i PNS
2/ satellitceller som omger nervcellskropparna i ganglierna


Gliavävnaden har sedan länge uppfattats som ett slags stöd för nervcellerna och deras utskott; detta dels genom att rent mekaniskt fungera som stöd, isolering och skydd, och dels genom att avlasta neuronen vissa uppgifter inom ämnesomsättningen.

Nyare forsknings-resultat antyder att vissa gliaceller, astrocyterna, kan vara direkt inblandade i informations-spridning och minneslagring.

Vanligtvis anges antalet gliaceller i hjärnan vara 5-10 gånger så stort som nervcellsantalet. Numera anses antalet gliaceller i hjärnan vara betydligt lägre och mer eller mindre motsvara antalet nervceller. Förklaringen ligger i nyare beräkningar av giacellsförekomsten i lillhjärnans korncellsskikt där det går nästan 20 nervceller på 1 gliacell.
Yuhas, Daisy, and Ferris Jabr. "Know Your Neurons: What Is the Ratio of Glia to Neurons in the Brain?." Scientific American, Brainwawes. June 13, 2012.
...