Uppslagsverket

P

Primära somato-motoriska cortex; hand, arm och övre delen av bålen

SM I; område för övre extremiteten och övre delen av bålen

Det område av primära motoriska cortex som ligger på hemisfärens utsida, ovanför området för ansiktet, tungan, svalget och struphuvudet.
...