Uppslagsverket

P

Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.

SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.

Det relativt stora område inom nedre delen av primära motoriska cortex som även sträcker sig över på pannlockets insida.
...