Uppslagsverket

P

Pluggkärnan

Nucleus emboliformis

Tillhör gruppen lillhjärnskärnor. Räknas till spinocerebellum och bildar tillsammans med nucleus globosus den s.k. nucleus interpositus.

Är ansluten till den intermediära hemisfärzonens yttre parti.

Nucleus emboliformis sänder sina efferenta trådar ut ur cerebellum tillsammans med trådarna från nucleus globosus. Trådmassan ansluter till, och ingår i, den övre lillhjärnsarmen. Denna dyker in i mitthjärnan/mesencephalon. Här, i mesencephalons nedre/caudala del, korsar trådarna över medellinjen och bildar den övre lillhjärnsarm-korsningen. Trådarna fortsätter sedan, såväl uppåt som neråt i hjärnstammen, mot sina målområden, d.v.s.:
nucleus ruber den röda kärnans storcelliga/magnocelluära del
olivainferiorkomplexet
formatio reticularis
VL-kärnan i thalamus
intralaminära thalamuskärnor
...